Rubriky
Aktuality

Pro pečující

Rubriky
Aktuality

V měsíci květnu se nám podařilo získat finanční podporu na rozšíření péče pro naše klienty díky projektu u Nadace ČEZ. Děkujeme za podporu, moc si ji vážíme.

Rubriky
Aktuality

V měsíci březnu se nám povedlo získat finanční podporu na zlepšení péče pro imobilní klienty či zajištění kompenzačních pomůcek pro péči u klientů v jejich domovech. Děkujeme Nadaci Olgy Havlové podporu a možnosti zajistit lepší péči našim klientům.

Rubriky
Aktuality

Chodítko

Děkujeme obci Březina za darování chodítka. Pomůže našim klientům k tréninku chůze.

Rubriky
Aktuality

Nadace ČEZ podpořila náš projekt na vybavení kanceláře ve Strašicích v Domově pod Brdy, kde poskytujeme službu od února letošního roku. Děkujeme nadaci ČEZ za podporu, moc si toho vážíme.

Rubriky
Aktuality

V dubnu se nám podařilo získat finanční podporu od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové na rehabilitační a kompenzační pomůcky a na vzdělávání týmu. Děkujeme za podporu našeho projektu, moc si toho vážíme.

Rubriky
Aktuality

Dle přání našich uživatelů a dotazníkového šetření u odběratelů stravy bylo rozhodnuto zajistit změnu dodavatele stravy. Novým dodavatelem od 1.4. 2022 bude restaurace Na Rozcestí z Oseku.

Rubriky
Aktuality

Od 1.4. 2022 v souladu se změnou vyhlášky č. 505/2006 Sb. ze dne 18.2. 2022 navyšujeme ceny u pečovatelských služeb na 130 Kč/hod. a dovoz stravy na 30 Kč. Podrobněji v sazebníku úhrad.

Rubriky
Aktuality

V únoru podpořila Nadace ČEZ náš projekt terénní pečovatelské služby pomocí aplikace pomahejpohybem.cz. Díky aktivnímu zapojení veřejnosti během jednoho týdne byla dosažena potřebná výše bodů ke splnění a finanční podpoře Nadací ČEZ. Děkujeme za podporu Nadaci ČEZ a také za podporu veřejnosti. Moc si toho vážíme.

Rubriky
Aktuality

V lednu jsme získali finanční podporu na provozní náklady naší terénní pečovatelské služby od Nadace Agrofert. Děkujeme za podporu, velmi si jí vážíme.