Rubriky
Aktuality

Pro pečující

Rubriky
Aktuality

Poděkování

Rubriky
Aktuality

PF 2024

Rubriky
Aktuality

Změna výše úhrad za služby

Od 1.1. 2024 se mění a přichází v platnost nový sazebník za naše služby. Více v odkazu Naše služby a sazebník úhrad. A novinkou je zavedení fakultativních činností.

Rubriky
Aktuality

Pro pečující

Rubriky
Aktuality

V měsíci květnu se nám podařilo získat finanční podporu na rozšíření péče pro naše klienty díky projektu u Nadace ČEZ. Děkujeme za podporu, moc si ji vážíme.

Rubriky
Aktuality

V měsíci březnu se nám povedlo získat finanční podporu na zlepšení péče pro imobilní klienty či zajištění kompenzačních pomůcek pro péči u klientů v jejich domovech. Děkujeme Nadaci Olgy Havlové podporu a možnosti zajistit lepší péči našim klientům.

Rubriky
Aktuality

Chodítko

Děkujeme obci Březina za darování chodítka. Pomůže našim klientům k tréninku chůze.

Rubriky
Aktuality

Nadace ČEZ podpořila náš projekt na vybavení kanceláře ve Strašicích v Domově pod Brdy, kde poskytujeme službu od února letošního roku. Děkujeme nadaci ČEZ za podporu, moc si toho vážíme.

Rubriky
Aktuality

V dubnu se nám podařilo získat finanční podporu od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové na rehabilitační a kompenzační pomůcky a na vzdělávání týmu. Děkujeme za podporu našeho projektu, moc si toho vážíme.