Veřejný závazek PS

Posláním terénní pečovatelské služby je poskytovat komplex pečovatelských činností v nepříznivé sociální situaci uživatele služby. Poskytujeme přiměřenou pomoc a podporu uživateli v jeho přirozeném domácím prostředí. Tím uživateli umožňujeme zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života, kompenzujeme jeho sníženou soběstačnost a oddalujeme nutnost umístění do pobytového zařízení sociální péče.  Poskytované služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život uživatelů.

Cíle u uživatele PS

 • Umožnit uživateli zůstat v jeho domácím prostředí a oddálit nutnost umístění uživatele v pobytovém zařízení sociální péče
 • Umožnit uživateli zachovat v maximální možné míře takový způsob života, na jaký byl zvyklý před začátkem využívání služby (dle jeho schopností, dovedností a zvyklostí)
 • Umožnit uživateli udržovat sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím
 • Podporovat uživatele v oblastech, v nichž jsou jeho schopnosti sníženy přiměřenou podporou a pomocí, řešit jeho nepříznivou sociální situaci
 • Zprostředkováváme uživateli, podpůrné služby – podporovat uživatele ve využívání běžných služeb, které jsou v daném místě veřejné

Cíle PS:

 • Rozvoj informovanosti občanů o PS v regionu
 • Spolupráce s městem Zbiroh a okolními obcemi
 • Poskytovat kvalitní a profesionální služby

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením od 26 let a senioři nad 65 let.

Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, nepříznivého zdravotního stavu nebo zdravotního postižení, či z důvodu přechodného zhoršení zdravotního stavu (např. návrat z hospitalizace) nejsou schopni postarat se o svoji osobu nebo domácnost jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Zásady poskytovaných služeb

 • respektujeme práva uživatelů, právo na soukromí uživatelů a jejich rodin, zachování diskrétnosti
 • podporujeme lidskou důstojnost a soběstačnost uživatele služby
 • udržujeme partnerský vztah s uživatelem
 • vedeme uživatele k vědomí odpovědnosti sám za sebe
 • uplatňujeme individuální přístup k uživatelům PS, flexibilně přistupujeme v případě změny potřeb u uživatelů
 •  respektujeme odlišnosti u uživatelů, rovný přístup k uživatelům
 • podporujeme uživatele, aby se aktivně zapojil dle svých schopností a dovedností do procesu řešení nepříznivé situace
 • poskytujeme služby profesionálně, dodržujeme lidský a empatický přístup