Sazebník úhrad

Sazebník úhrad platný od 1.4. 2022

Název činnostiVýše úhrady
1) POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití130,- Kč/hod.
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek130,- Kč/hod.
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru130,- Kč/hod.
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík130,- Kč/hod.
2) POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU
Pomoc při úkonech osobní hygieny, koupel, mazání těla130,- Kč/hod.
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty130,- Kč/hod.
Pomoc při použití WC, výměna inkontin. pomůcek atd.130,- Kč/hod.
3) POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY
cena za oběd dle výběru uživatele – hl. jídlo, s polévkou, bez polévky (cenu určuje dodavatel)od 95,- Kč za oběd
Dovoz nebo donáška jídla30,- Kč za úkon
Pomoc při přípravě a podání jídla a pití130,- Kč/hod.
Příprava a podání jídla a pití 130,- Kč/hod.
4) POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
Běžný úklid a údržba domácnosti130,- Kč/hod.
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování, mytí oken, úklid společných a přilehlých prostor domu130,- Kč/hod.
Donáška vody130,- Kč/hod.
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení130,- Kč/hod.
Běžné nákupy a pochůzky130,- Kč/hod.
Velký nákup – např. týdenní nákup nebo nákup ve váze nad 5 kg, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti80,- Kč za úkon
Praní a žehlení prádla včetně drobné opravy80,- Kč/kg
5) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
Doprovázení uživatelů do zaměstnání, k lékaři, po úřadech a institucí doprovod zpět130,- Kč/hod.
ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (klient chce poradit s řešením problémů, tíživé životní situace, pomoci s orientací v příspěvcích a možnostech podat žádostí  apod.)bezplatně

O víkendu a svátcích se částka úhrad 130 Kč/hod. zvyšuje na 135 Kč/hod.

Pečovatelská služba zajišťuje klientům základní úkony vyjmenované v § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a upřesněné ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů. Do času vykonané pečovatelské služby se započítává také čas nezbytný k zajištění úkonů dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., § 6, bod 2, písm. a).

Úhrada za poskytování jednotlivých úkonů je uvedena jako hodinová sazba (částka), sazba za poskytnutý úkon. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Nejmenší časová dotace úkonu je 15 min. 

Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady ( týká se pouze základních činností): dle §75 odst. 2 písm. a) až e) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí, b) účastníkům odboje, c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců, d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců, e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.

Po vzájemné domluvě je možné zajistit i další služby.