Koloběh života z.s.

Posláním terénní pečovatelské služby je poskytovat komplex pečovatelských činností v nepříznivé sociální situaci uživatele služby. Poskytujeme přiměřenou pomoc a podporu uživateli v jeho přirozeném domácím prostředí. Umožňuje tím v maximální možné míře zachování stávajícího života. Kompenzuje uživatelům sníženou soběstačnost a oddaluje nutnost umístění do pobytového zařízení sociální péče.

Poskytované služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život uživatelů služby, dle jejich individuálních požadavků a potřeb. Zabezpečení osobní hygieny, pomoc při oblékání, přesunech z lůžka, příprava a podání stravy, péči o domácnost jako je praní prádla, žehlení, mytí nádobí, úklid domácnosti, nákupy i zabezpečení doprovodu uživatele k lékaři, na úřad nebo doprovod k dalším následným službám. V neposlední řadě služba zabezpečuje dovoz obědů a v případě potřeby i jeho podání uživateli. Přehled služeb a sazebník úhrad k nahlédnutí. Cenu obědů určuje dodavatel stravy, v současné době je to Osecká vývařovna více na http://www.vyvarovnaosek.cz.

Pečovatelská služba je poskytována jako služba terénní, v domácnostech uživatelů na území města Zbirohu a okolních obcích. V přiložené mapce Mapa působnosti můžete vidět, kde všude naše pečovatelská služba působí, nebo v případě zájmu a dalšího rozvoje služby může působit dle volné kapacity služby. Provozní doba pečovatelské služby je od pondělí do pátku od 7 hod do 16 hod..

Služba pro seniory začala fungovat na Zbirožsku počátkem jara roku 2013. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu v Plzni byla služba rozšířena, uživateli naší služby mohou být i zdravotně postižení spoluobčané. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu v Plzni ze dne 7.7. 2015 je služba od 1.8. 2015 registrována jako sociální služba.

Od 1. 6. 2018 je poskytovatelem služby Koloběh života z.s.Služby pro uživatele zůstávají nezměněny, pouze se změnil název poskytovatele služby. Koloběh života z.s. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb Plzeňského kraje a je pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu.

Pracovnice naší služby vzájemně dobře spolupracují. Svoji činnost u uživatelů předem plánují a řeší aktuální potřeby a zájmy uživatelů. Předávají si potřebné informace, průběžně vedou potřebnou agendu a ve spolupráci s uživateli provádějí individuální plánování služeb. Dále dobře spolupracují na komunitním plánovaní v okrese Rokycany, spolupracují s krajským úřadem v Plzni i s mateřským městem Zbiroh.


Daří se nám spolupráce s místními obvodními lékařkami, nemocnicí Hořovice, s Agenturou domácí péčí z Holoubkova a domácí péčí Včelka i s dalšími odborníky, kteří jsou o fungování služby informováni a v případě potřeby a zájmu předávají kontakty na službu svým pacientům. Obdobně jsou o službě informování i starostové okolních obcí.

Služba je průběžně hodnocena svými uživateli a tato zpětná vazba je velmi pozitivní. Kladné ohlasy máme i od rodin, jak současných, tak bývalých uživatelů. Z ohlasů a zpětných vazeb je zřejmá důvěra uživatelů v tuto službu, což je pro pracovníky velkou motivací a závazkem do budoucna.

Samozřejmostí je pro nás osobní přístup, vysoká pečlivost, diskrétnost a spolehlivost. Od naší služby očekávejte kvalitní péči, laskavý přístup a vlídné zacházení.
Zavolejte nám a domluvte si nezávaznou schůzku. Rádi vám vše podrobně vysvětlíme a odpovíme na vaše otázky – kontakty. Schůzka je informační a k ničemu vás nezavazuje. Rozhodnutí, zda využijete našich služeb pro seniory či zdravotně postižené je jen na vás.

Poskytování sociálních služeb se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  • Vozidla PS pořízeny za podpory Plzeňského kraje. Vůz Dacia Logan i za podpory dalších firmy Biggest s.r.o. a Instav Bau s.r.o. a Nadační fond Ivany Zemanové.