Jak zažádat o naši službu?

Jak o službu žádat o službu, jak nás kontaktovat?

Telefonicky

Vedoucí služby: 776 801 044

Sociální pracovnice: 792 339 310

V případě, že Vám nezvedáme ihned telefon jsme nespíš u uživatelů služby nebo někde na cestě v autě. Budeme vás obratem kontaktovat až to bude možné.

Písemně: Koloběh života z.s., Bezručova 486, 33808 Zbiroh

Osobně na adrese: Zbirovia park s.r.o., Sládkova 219, Zbiroh – schůzka musí být s námi domluvená

Zastávka autobusu přímo u Zbirovia a.s. nebo parkoviště

Elektronicky

hankakotvova@seznam.cz

k.hulcrova@seznam.cz

Kdo může žádat:

  1. zájemce
  2. lékař
  3. rodina zájemce
  4. obecní úřad
  5. jakákoliv osoba, která se domnívá, že by případný zájemce potřeboval zajistit péči o svoji osobu

Jednání se zájemcem o službu

Zájemce obdrží informace o sociální službě od pověřeného pracovníka během prvním kontaktu.

Pokud jeho zájem trvá, dohodne s ním pracovnice osobní setkání v místě pobytu zájemce o službu.

Pověřená pracovnice během osobní návštěvy zjišťuje rozhovorem se zájemcem jeho nepříznivou sociální situaci, jeho potřeby a přání, očekávání a osobní cíle. Zájemci jsou sděleny všechny potřebné informace k realizaci služby.

Výsledkem je písemný Záznam z jednání se zájemcem o poskytování PS a Žádost o službu podepsaná zájemcem (následně je sepsána Smlouva o poskytování PS).

Při sepsání Smlouvy je s žadatelem dohodnut rozsah poskytovaných služeb a jejich frekvence.

Ukončení služby, výpovědní důvody a výpovědní lhůty jsou definovány ve Smlouvě uzavřené mezi uživatelem a poskytovatelem dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Službu lze ukončit

  • na vlastní žádost uživatele PS
  • úmrtí uživatele
  • po porušení smluvních podmínek

Služba není určena občanům, kteří:

jsou zdraví a soběstační

jejichž zdravotní stav neumožňuje setrvání v
domácím prostředí

Odmítnutí poskytování pečovatelské služby:

K odmítnutí poskytování pečovatelské služby může dojít pouze ve třech vymezených situacích dle § 91zákona o sociálních službách.

Jde o tyto situace:

a) neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá,

b) je naplněna kapacita pečovatelské služby,

c) žadateli byla vypovězena smlouva o poskytnutí téže služby v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.