Základní informace

1. Název organizace

Koloběh života z.s.

2. Založení organizace

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu v Plzni ze dne 7.7. 2015 je služba od 1.8. 2015 registrována jako sociální služba pod názvem Pečovatelská služba. Z důvodu udržení služby a možnosti čerpání dotací od Plzeňského kraje byla registrace z roku 2015 zrušena a od 1. 6. 2018 byla služba přeregistrována a poskytovatelem služby se stal Koloběh života z.s., služby pro uživatele zůstávají nezměněny.

Od května 2020 jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s..

3. Sídlo organizace

Koloběh života z.s. , Bezručova 486, 338 08 Zbiroh

ID datové schránky : drmk3iz

Vedoucí služby: Mgr. Hana Kotvová : 776 801 044

Sociální pracovnice, pečovatelka: 792 339 310

Sídlo organizace: Autobusem na náměstí ve Zbiroze, na kruhovém objezdu směr Zvíkovec, pěšky 15 – 20 minut. Dům je lososové barvy po levé straně.

4. Nové zázemí pečovatelské služby od 15.1. 2024

Kancelář na adrese : Zbirovia a.s., Sládkova 219, 338 08 Zbiroh – kontaktujte nás telefonicky, že jste na vrátnici, naši zaměstnanci vás na vrátnici vyzvednou. Děkujeme

Setkání v sídle organizace je nutné domluvit telefonicky předem, z důvodu návštěv u uživatelů služby a nepřítomnost v sídle organizace.

5. Bankovní spojení pro platby

Unicredit bank č.ú.: 2111501763/2700

6. IČO: 03677869

7. Hlavní dokumenty

Rozhodnutí o registraci na webových stránkách, v sekci ke stažení.

8. Informace o organizaci

Informace o organizaci a poskytovaných službách lze získat:

Osobně v sídle organizace po telefonické domluvě termínu setkání, nebo osobní setkání u zájemce o službu.

Na webových stránkách www.sluzbynejenproseniory.cz

Katalog sociálních služeb na Rokycansku

https://ssor.rokycany.cz/rozdeleni-socialnich-sluzeb-dle-typu/os-1002/p1=58

https://ssor.rokycany.cz/kolobeh-zivota-z-s/os-1067/p1=58

Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1588754891826_7

https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb#/registr-poskytovatelu-detail-poskytovatele/2178

Sociální služby Plzeňský kraj

https://socialnisluzby.plzensky-kraj.cz/Article/Details/4

9. Formuláře

Na webových stránkách, v sekci ke stažení.

10. Výroční zpráva

 Na webových stránkách, v sekci ke stažení.

11. Nejdůležitější předpisy

Ústava ČR

Listina základních práv a svobod

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Občanský zákoník