Rubriky
Aktuality

V měsíci březnu se nám povedlo získat finanční podporu na zlepšení péče pro imobilní klienty či zajištění kompenzačních pomůcek pro péči u klientů v jejich domovech. Děkujeme Nadaci Olgy Havlové podporu a možnosti zajistit lepší péči našim klientům.