Rubriky
Aktuality

V dubnu se nám podařilo získat finanční podporu od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové na rehabilitační a kompenzační pomůcky a na vzdělávání týmu. Děkujeme za podporu našeho projektu, moc si toho vážíme.

Rubriky
Aktuality

Dle přání našich uživatelů a dotazníkového šetření u odběratelů stravy bylo rozhodnuto zajistit změnu dodavatele stravy. Novým dodavatelem od 1.4. 2022 bude restaurace Na Rozcestí z Oseku.

Rubriky
Aktuality

Od 1.4. 2022 v souladu se změnou vyhlášky č. 505/2006 Sb. ze dne 18.2. 2022 navyšujeme ceny u pečovatelských služeb na 130 Kč/hod. a dovoz stravy na 30 Kč. Podrobněji v sazebníku úhrad.

Rubriky
Aktuality

V únoru podpořila Nadace ČEZ náš projekt terénní pečovatelské služby pomocí aplikace pomahejpohybem.cz. Díky aktivnímu zapojení veřejnosti během jednoho týdne byla dosažena potřebná výše bodů ke splnění a finanční podpoře Nadací ČEZ. Děkujeme za podporu Nadaci ČEZ a také za podporu veřejnosti. Moc si toho vážíme.

Rubriky
Aktuality

V lednu jsme získali finanční podporu na provozní náklady naší terénní pečovatelské služby od Nadace Agrofert. Děkujeme za podporu, velmi si jí vážíme.

Rubriky
Aktuality

Od 1.2. 2022 jsme navázali spolupráci s  Domovem pod Brdy ve Strašicích, kde poskytujeme péči seniorům, kteří spadají do naší cílové skupiny. Momentálně zjišťujeme naši potřebnost u nájemníků tohoto domova a podle potřebnosti a vytíženosti nastavíme docházení našich pracovnic do domova. Více http://www.domov-pod-brdy.cz/

Rubriky
Aktuality

V souvislosti s navýšením cen energií a zvýšení nákladů na bydlení je možné požádat o příspěvek na bydlení na Úřadu práce. Zde popsán postup jak postupovat https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-bydleni

Rubriky
Aktuality

Dodavatel obědů restaurace Lesanka od 3.1. 2022 zvyšuje cenu oběda na 80 Kč pro naše uživatele služby. Cena za dovoz zůstává 20 Kč. Ihned po informování dodavatelem jsme informovali odběratele o navýšení ceny.

Rubriky
Aktuality
Rubriky
Aktuality

Uzavíráme smlouvy s obcemi na rok 2022 o poskytování pečovatelské služby pro jejich občany.